Çatı Isı Yalıtımı

Tarih: 12.12.2022 14:41
Çatı Isı Yalıtımı

Çatı ısı yalıtımı, çatılarda gözüken sıcaklık kayıplarını mümkün olduğunca aza indirgemek için izolasyon malzemeleri ile gerçekleştirilen işlemdir. Çatılarda ısı yalıtımı binalar için gerçekleştirilecek en önemli işlemlerdendir. Isı yalıtımı ile binaları sıcaktan veya soğuktan korumak mümkündür. Binalarda ısı yalıtımı yapılarak enerji maliyetlerini düşürebilir ve daha konforlu bir ortam yaratılabilir.

Çatı Isı Yalıtımın Faydaları

Isı yalıtım uygulamaları arasında bulunan çatı ısı yalıtımın birçok faydası bulunmaktadır. Çatı ısı yalıtımının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çatı ısı yalıtım kış aylarında sıcaklık kayıplarının önüne geçebildiği gibi, yaz aylarında ise oluşabilecek sıcaklık artışlarını da engellemektedir. Bu sayede ekonomik anlamda da fayda sağlanmış olunabilir.
 • Isıtma ve soğutma konusunda fayda olan çatı ısı yalıtımı binaların içerisindeki sıcaklığı da dengelemektedir. Küflenme, terleme gibi insan sağlığını olumsuz anlamda etkileyebilecek durumlar karşısında da etkilidir. Böylelikle konforlu bir yaşam alanı elde edilebilir.
 • Çatı yalıtımı uygulaması aynı zamanda ses yalıtımı da sağlamaktadır. Isı yalıtım malzemeleri ile yapılan uygulama binaya dışarıdan gelecek olan gürültüleri de engellemektedir. Bu sayede huzurlu bir ortam sağlanmış olur.
 • Çatı yalıtımı için doğru ısı yalıtım malzemeleri seçildiği takdirde uygulama yapılan ortamlarda yangın konusunda da güvenlik sağlanmaktadır.

Çatı Isı Yalıtımında Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

 1. Poliüretan Köpükler

Poliüretan köpükler kimyasal işlemlerden geçerek üretilen ısı yalıtım plakasıdır. Gayet etkili bir çözüm sunan poliüretan köpükler her türlü çatı yalıtımını sağlamak için kullanılabilir. Üstelik ısı yalıtım levhaları arasında evrensel özelliğe sahiptir. Özellikle yapıştırma işlemi ile uygulanan çatı sistemlerinde kullanılabilecek uygun bir yalıtım malzemesidir.

Poliüretan köpükler yangına karşı oldukça dayanıklıdır. Ayrıca hızlı bir şekilde uygulanabilir özelliktedir. Üstelik uzun ömürlüdür.

 1. Taş Yünü

Taş yünü erimiş bazalt, kum ve tebeşirden oluşmaktadır. Bilindiği gibi bazalt, volkanik faaliyetler sonucu elde edilmiş ince tanelere sahip olan sert bir kayadır. Bazalt eritilerek, taş yününe dönüştürülmektedir.

Taş yünü, ayrıca mineral yün olarak da bilinmektedir. Özellikle yangına karşı bayağı dayanıklı olan bu malzeme çokça tercih edilmektedir. Hatta taş yünü malzemelerin alev almaz özelliğe sahip oldukları bilinmektedir. Hatta ısı yalıtım katsayısı da yüksektir.

Taş yününün uygulaması oldukça basittir. Çatı boşluklarına yerleştirilerek uygulanmaktadır.

 1. EPS (Genleşmiş Polisitren)

EPS,ısı yalıtım levhaları arasında levhaları arasında yer alan genleşmiş polisitren granüllerden üretilmiş olan termal bir yalıtım levhasıdır. Balastlı ve çıplak çatı kaplama sistemleri için kullanılabilmektedir. Üstelik maliyet olarak da oldukça düşüktür.

EPS malzemelerin çoğunun yangın halinde kendi kendini söndürebildiği bilinmektedir.

 1. Cam Yünü

Cam yünü, ergimiş camların bazı yöntemler ile lif haline getirilmesi ile oluşmaktadır. Cam yününü oluşturan hammaddenin malzemesi silis kumudur. Bakalitli cam yünü ve bakalitsiz cam yünü olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır.

 1. XPS (Ekstrüde Polisitren)

XPS, ekstrüzyon işlemi görerek polisitrenden yalıtım için üretilen termal bir plakadır. Hem yardımcı çatı kaplamaları için hem de ters balastlı çatı sistemleri için kullanılabilmektedirler. Ayrıca çıplak çatı sistemleri için de oldukça kullanışlıdırlar.

XPS malzemelerinin çoğunluğu yangın durumlarında kendi kendini söndürebilir özelliğe sahiptir.

 1. Bor Katkılı Selüloz Yünü

Bor katkılı selüloz yünü, borlu yalıtım olarak da bilinmektedir. Eskiden beri kullanılan izolasyon malzemelerinden biridir. Bu malzeme, bor elementinden ve geri dönüştürülmüş gazete kağıdından oluşmaktadır.

Bor katkılı selüloz yünü haşerelere, küfe ve yangına karşı oldukça dirençlidir. Püskürtme şeklinde uygulanmaktadır. Bu sayede uygulandığı yerde dar alanlara kadar ulaşabilmektedir. Çatıların aralarındaki ulaşması güç olan alanları doldurabilmektedir.

Bor katkılı selüloz yüzü, diğer çatı ısı yalıtım malzemeleri ile karşılaştırıldığında maliyet olarak da uygundur. Bunun yanı sıra piyasada yer alan tüm diğer yalıtımlara göre %85 kadar daha doğaldır diyebiliriz. Geri dönüştürülmüş gazete kağıtlarının kullanılması bunu doğrular niteliktedir.

Yangına karşı dayanıklılığı olan bor, alev geciktirme özelliği ile de bilinir. Her ne kadar su yalıtımı sağlamasa da, sudan kolay kolay etkilenmeyeceğini de söylemek gerek.

Tabi ki bor katkılı selülozun bazı olumsuz yanları da bulunabilmektedir. Uygulamanın makine ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden herkes tarafından uygulanamamaktadır. Bunun yanı sıra şap altına da uygulanamamaktadır. Her ne kadar yangına kadar dirençli olsa da, aşırı şekilde suyla temas halinde kaldığında yangın geciktirme direnci düşebilir. Son olarak bor katkılı selüloz yününün ara kat malzemesi olduğu için, üzerinde gezilemeyeceğini de söyleyebiliriz.

Çatı Yalıtımı Neden Yapılmalıdır?

Binalarda ve çoğu yapıda ısı kayıplarının %25 i çatılardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden çatılarda su yalıtım ve ısı yalıtım konuları oldukça önemlidir. Bu yüzden çatılarda ve çatı arasında kullanılan malzemelerin ısı yalıtımı üzerindeki etkisi ortada.

Isı yalıtımı binalarda sadece çatı değil, tüm bölümlerde kullanılabilmektedir. Hatta ısıya maruz kalan binanın her bir parçasına yalıtım uygulanabilmektedir. Hatta daha geniş çapta bakıldığında yasal olarak da binaların dış cephelerine yalıtım işlemi yani mantolama yapılmalıdır. Hatta zemin kısmı 50 metre kareden büyük olan tüm yapılar yalıtım yaptırılmalıdır. Bu konu yasalarla belirlenmiştir.

Çatı yalıtımı sağlık açısından da önemli bir durumdur. Çatılar için yapılacak işlemlerin doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Bu sayede kış mevsimlerin sıcak, yaz mevsimlerinde serin bir ortam sağlamak mümkün olur. Doğal olarak bu durum faturaları da etkileyeceği için bütçe konusunda yüzünüzü de güldürecektir. Çatı ısı yalıtımı sayesinde rutubet konusu da daha aza indirgenebilecektir. Isının kontrollü bir şekilde dağılmasını sağlayan çatı yalıtımı bakteri oluşumu gibi olumsuz durumlar karşısında da etkilidir. Doğal olarak insan sağlığına da etkisinin bir hayli fazla olduğu söylenebilir.

Çatı ısı yalıtımının faydalarını şu şekilde belirtebiliriz:

 • Çatı ısı yalıtımı sayesinde binalarda kullanılan enerji miktarı azalmaktadır. Yani enerji konusunda israfın da önüne geçilebilmiş olur.
 • Isı yalıtımı uygulanmış çatılar ve ısı yalıtımı uygulanmamış çatılar kalite ve enerji tasarrufu açısından birbirinden farklıdırlar. Isı yalıtımının yapılmış olduğu çatılarda rutubet, su sızıntısı gibi istenmeyen durumlar engellenebilmektedir. Böylelikle ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının da önüne geçilmesi mümkün olabilmektedir.
 • Isı yalıtımın yapılmış olduğu çatılarda ve binalarda ısı kaybı da gözle görülür oranda azabilmektedir.
 • Isı yalıtımı yapılmış bir çatıda sıcak-soğuk gibi farklılıklar oluşmamaktadır.
 • Isı yalıtımı yapılmış yerlerde kabarma ya da sıva dökülmesi gibi durumlarla da karşılaşma durumu yoktur. Üstelik yalıtım sayesinde su yoğuşması da olmayacaktır, bu da malzemelerin paslanıp, zarar görmesinin önüne geçmektedir.
Yükleniyor...